Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
February 23, 2012
Image Size
1.9 MB
Resolution
677×2380
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
202
Favourites
16 (who?)
Comments
23
Downloads
3

Camera Data

Make
HP
Model
HP Scanjet 2400
Date Taken
Feb 19, 2012, 8:32:51 PM
Software
Adobe Photoshop CS5 Windows
×
ID_2012 by iammokona ID_2012 by iammokona
ehhh..new ID :">
Add a Comment:
 
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Mar 20, 2012  Student Traditional Artist
xinh thế :">~~
Reply
:iconiammokona:
iammokona Featured By Owner Mar 21, 2012
hnh lừa tnh đếy! đừng tin! :">
Reply
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Mar 22, 2012  Student Traditional Artist
lỡ tin rồi *m ấp* :">
Reply
:iconiammokona:
iammokona Featured By Owner Mar 22, 2012
h h :"> *m lại*
Reply
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Mar 23, 2012  Student Traditional Artist
mnh cũng muốn Mok vẽ BM cho mnh *lăn qua lăn lại*
Reply
:iconiammokona:
iammokona Featured By Owner Mar 24, 2012
ok ^^ cậu ở HCM hay HN? ở HCM mok send bản gốc cho
Reply
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Mar 25, 2012  Student Traditional Artist
phụt
mnh ở HN *giy đnh đạch* nếu Mok quen bạn :icongeciety: th gửi bạn đi cũng đc :"> bạn ở HCM đấy :">
Reply
:iconiammokona:
iammokona Featured By Owner Mar 25, 2012
rất tiếc l hem :"3 but ghi cho mok địa chỉ nh đi =] gửi thư 1 pht l tới m :heart:
Reply
(1 Reply)
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Feb 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
This is truly piece of art :iconinloveplz:
The color & his expression are so cute <333
Reply
:iconiammokona:
iammokona Featured By Owner Feb 29, 2012
cm ơn cậu ^^-
Reply
Add a Comment: